f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt

Kurs na Żeglarza Jachtowego 2023

Kurs na Żeglarza Jachtowego 2023

1161ZŁ / za osobę
(0 Reviews)

Miejsce: 
Zalew Zegrzyński

Wiek:
Od 14 lat (za zgodą opiekunów)

Cena:

1290 pln + opłata za egzamin i patent

Promocja 10% pln do 15.02.2023 do zapłaty 1161 pln

Zaliczka 550 zł płatna w ciągu 7 dni od rezerwacji. Pozostała kwota do zapłaty 7 dni przed kursem

Szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć uprawnienia do jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy silnik na jeziorach i rzekach oraz na wodach morskich do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.
Szkolimy dla wszystkich, bez względu na to, czy potrafią pływać i czy kiedykolwiek wcześniej pływali żaglówką.
Szkolenie realizowane jest według programu szkolenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki dot. uprawiania turystyki wodnej.

 

Praktyka

Przeprowadzimy Was przez meandry wiedzy żeglarskiej, pokażemy „jak to się robi” w praktyce, pomożemy oswoić się z żaglami w każdych warunkach, podzielimy się naszą pasją, wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, tak byście po kursie mogli zdać ezgamin, a takżę co najważniejsze żeglować bezpiecznie i bezstresowo. 

Ćwiczenia praktyczne  prowadzone są na jachcie typu Focus 800, Omega, od maja dodatkowo Tango Family.

Teoria

Organizujemy je w miejscu zajęć praktycznych, co pozwala uniknąć straty czasu w przypadku niesprzyjącej pogody. Kiedy pada deszcz czy nie ma wiatru pouczymy się teorii, a gdy pogoda się poprawi wyjdziemy na wodę. Wykłady odbywają się: w salach wykładowych. Przy ładnej pogodzie, na wniosek uczestników, niektóre wykłady prowadzimy tez na terenie przystani.

 

Patent Żeglarza Jachtowego

Polskiego Związku Żeglarskiego
 • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny
 • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny
 • Ukończenie 14 lat
  (Niepełnoletni potrzebują zgodę opiekunów prawnych)
 • Zdany egzamin
 • W przypadku zniżek Legitymacja szkolna lub studencka

Egzamin

 

Składa się z testu jednokrotnego wyboru zawierającego
75 pytań do wykonania czasie 90 minut

Polega na wykonywaniu podstawowych manewrów poznanych wcześniej na kursie takich jak:
• zwrot przez sztag     • zwrot przez rufę,

• odejście od nabrzeża     • dojście do nabrzeża

• alarm „człowiek za burtą”

Opłatę egzaminacyjną uiszcza się gotówką Komisji Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu lub przelewem na konto organizatora szkolenia. Opłata wynosi 250 zł, jednak dla uczniów i studentów za okazaniem legitymacji przysługuje zniżka 50% 

Szczegóły kursu

Weekendowy :

Kameralne grupy do 6 osób.

Czas trwania: 
4 weekendy + 9 dzień egzaminu
Godziny zajęć 9.00–17.00

Indywidualne:

Dla grup 5 – 6 osobowych.

Terminy do uzgodnienia  – mail biuro@2zywioly.pl

Cena:

1290 pln + opłata za egzamin i patent

Promocja 10% pln do 15.02.2023 do zapłaty 1161 pln

Zaliczka 550 zł płatna w ciągu 7 dni od rezerwacji. Pozostała kwota do zapłaty 7 dni przed kursem

 • Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego według programu Głównej Komisji Szkolenia PZŻ
 • Opieka instruktorów, paliwo ,opłaty portowe
 • Dostęp do próbnych testów
 • Opłaty egzaminacyjnej i za wydanie patentu (250 zł + 50 zł, a dla uczniów i studentów z ważną legitymacją  125 zł + 25 zł)
PŁYWANIA DOSZKALAJĄCE

Umożliwiamy dodatkowe godziny praktyki  dla naszych uczestników w danym sezonie w cenie :

– cały dzień w tygodniu 500 pln, ½ dnia 390 pln (9.00–13.00, 14.00–18.00)
– cały dzień w weekend 700 pln, ½ dnia 490 pln

Organizator:

AKADEMIA 2 ŻYWIOŁY, 03-932 Warszawa, ul. Katowicka 19
Marcin Michalik, e-mail: biuro@2zywioly.pl, tel. 601 225 686

Terminy kursów

01-30.04.2023

kurs odbędzie się w następujące dni:

1, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 29

 

egzamin – 30.04

01-21.05.2023

kurs odbędzie się w następujące dni:

1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 20

 

egzamin – 21.05

21.05-18.06.2023

kurs odbędzie się w następujące dni:

maj – 21, 27, 28

czerwiec – 3, 4, 10, 11, 17

egzamin – 18.06

 

Egzamin

Osoba przystępująca do egzaminu na patent żeglarza jachtowego zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:   – dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną, – dowód wpłaty za egzamin, – ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin, – zgodę rodziców na uprawnianie turystyki wodnej, wypełnioną przez oboje rodziców. (druk do pobrania  TUTAJ) Koszt 250 pln (ze zniżką 125 pln) płatne w dniu egzaminu

Po egzaminie:

WNIOSEK O PATENT WYPEŁNIASZ TUTAJ koszt 50 pln

Program szkolenia

1. Przepisy: • wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych, odnoszące się do żeglugi jachtowej: • Prawo drogi, • sygnały wzrokowe i dźwiękowe, • sygnały wzywania pomocy, • znaki żeglugowe, • wypadki i awarie – zasady postępowania, • elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe, • etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie. 2. Budowa i obsługa jachtu: • nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego, • zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi, • zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego. 3. Teoria żeglowania: • wiatr rzeczywisty i pozorny, • kursy jachtu względem wiatru, • siły działające na jacht, • zawietrzność i nawietrzność, • współpraca żagli, • działanie steru, • stateczność jachtu. 4. Locja: • oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego, • żegluga na rzece, • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz. Elementarne wiadomości o: • oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA), • księgach locji, • spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych, • mapach morskich. 5. Ratownictwo: • środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi, • zasady zachowania się po wywrotce jachtu, • wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), • Ratownictwo brzegowe, • Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów, • żegluga w niebezpiecznych warunkach. 6. Teoria manewrowania: • zasady wykonywania manewrów żeglarskich. • umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie). 7. Meteorologia: • podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a, • podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych, • niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, • znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach, • podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody. 8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

Umiejętności praktyczne:

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego: • taklowanie jachtu, klar jachtu. • obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie. • zasady cumowania jachtu. • umiejętność wiosłowania. • obsługa silnika zaburtowego. • umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego. 2. Prace bosmańskie: • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, • podstawowe naprawy jachtu i osprzętu. 3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami: – manewry podstawowe: • zwrot przez sztag, • zwrot przez rufę, • odejście od nabrzeża, • dojście do nabrzeża, • alarm „człowiek za burtą”. – manewry dodatkowe: • stawanie w dryf, • dojście do boi, • odejście od boi, • stawanie na kotwicy, • zejście z kotwicy. 4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku: - manewry podstawowe: • odejście od nabrzeża, • dojście do nabrzeża. - manewry dodatkowe: • dojście do boi, • odejście od boi, • holowanie pojedynczego jachtu. 5.Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.