TOP
Image Alt

Kurs na Żeglarza Jachtowego

Kurs na Żeglarza Jachtowego

1100ZŁ / za osobę
(0 Reviews)

Miejsce: 
Zalew Zegrzyński

Wiek:
Od 14 lat (za zgodą opiekunów)

Cena:

1100 pln (rezerwacje w lutym – 10% = 990 pln + opłata za egzamin i patent)

Tylko dla rezerwacji do końca lutego z kodem rabatowym “Luty”

 

Szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć uprawnienia do jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy silnik na jeziorach i rzekach oraz na wodach morskich do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.
Szkolimy dla wszystkich, bez względu na to, czy potrafią pływać i czy kiedykolwiek wcześniej pływali żaglówką.
Szkolenie realizowane jest według programu szkolenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki dot. uprawiania turystyki wodnej.

 

Praktyka

Przeprowadzimy Was przez meandry wiedzy żeglarskiej, pokażemy „jak to się robi” w praktyce, pomożemy oswoić się z żaglami w każdych warunkach, podzielimy się naszą pasją, wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, tak byście po kursie mogli zdać ezgamin, a takżę co najważniejsze żeglować bezpiecznie i bezstresowo. 

Ćwiczenia praktyczne  prowadzone są na jachcie typu Focus 800 oraz Omega.

 

Teoria

Organizujemy je w miejscu zajęć praktycznych, co pozwala uniknąć straty czasu  w przypadku niesprzyjącej pogody.
Kiedy pada deszcz czy nie ma wiatru pouczymy się teorii, a gdy pogoda się poprawi wyjdziemy na wodę.
Wykłady odbywają się: w salach wykładowych.
Przy ładnej pogodzie, na wniosek uczestników, niektóre wykłady prowadzimy tez na terenie przystani.

 

Patent Żeglarza Jachtowego

Polskiego Związku Żeglarskiego
 • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny
 • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny
 • Ukończenie 14 lat
  (Niepełnoletni potrzebują zgodę opiekunów prawnych)
 • Zdany egzamin
 • W przypadku zniżek Legitymacja szkolna lub studencka

Egzamin

 

Składa się z testu jednokrotnego wyboru zawierającego
75 pytań do wykonania czasie 90 minut

Polega na wykonywaniu podstawowych manewrów poznanych wcześniej na kursie takich jak:
• zwrot przez sztag     • zwrot przez rufę,

• odejście od nabrzeża     • dojście do nabrzeża

• alarm „człowiek za burtą”

Opłatę egzaminacyjną uiszcza się gotówką Komisji Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu lub przelewem na konto organizatora szkolenia. Opłata wynosi 250 zł, jednak dla uczniów i studentów za okazaniem legitymacji przysługuje zniżka 50% 

Szczegóły kursu

Weekendowy :

Kameralne grupy do 6 osób.

Czas trwania: 
4 weekendy + 9 dzień egzaminu
Godziny zajęć 9.00–17.30

 

 

 

Indywidualne:

Dla grup 5 – 6 osobowych

Terminy do uzgodnienia poprzez formularz kontaktowy lub mail biuro@2zywioly.pl

Cena

1100(-10%)zł

Tylko dla rezerwacji do końca lutego z kodem rabatowym “Luty” !

 

 • Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego według programu Głównej Komisji Szkolenia PZŻ
 • Ubezpieczenie – NW do kwoty 5000 zł
 • Opieka instruktorów, paliwo ,opłaty portowe
 • Dostęp do próbnych testów,
 • Opłaty egzaminacyjnej i za wydanie patentu
  (250 zł + 50 zł, a dla uczniów i studentów z ważną legitymacją  125 zł + 25 zł)
PŁYWANIA DOSZKALAJĄCE

Umożliwiamy dodatkowe godziny praktyki  dla naszych uczestników w danym sezonie w cenie :

– cały dzień w tygodniu 500 pln, ½ dnia 390 pln (9.00–13.00, 14.00–18.00)
– cały dzień w weekend 700 pln, ½ dnia 490 pln

Nadchodzące kursy:

Organizator:

AKADEMIA 2 ŻYWIOŁY, 03-932 Warszawa, ul. Katowicka 19
Marcin Michalik, e-mail: biuro@2zywioly.pl, tel. 601 225 686

 

Przed dokonaniem wpłaty należy zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa oraz zapoznanie się i podpisanie Umowy Uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa w kursach

Umowa uczestnictwa w kursie żeglarskim

 

UWAGA – zajęcia można opłacić Bonem Turystycznym

 

Egzamin

Osoba przystępująca do egzaminu na patent żeglarza jachtowego zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:   – dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną, – dowód wpłaty za egzamin, – ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin, – zgodę rodziców na uprawnianie turystyki wodnej, wypełnioną przez oboje rodziców. (druk do pobrania  TUTAJ) Koszt 250 pln (ze zniżką 125 pln) płatne w dniu egzaminu

Po egzaminie:

WNIOSEK O PATENT WYPEŁNIASZ TUTAJ koszt 50 pln

Program szkolenia

1. Przepisy: • wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych, odnoszące się do żeglugi jachtowej: • Prawo drogi, • sygnały wzrokowe i dźwiękowe, • sygnały wzywania pomocy, • znaki żeglugowe, • wypadki i awarie – zasady postępowania, • elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe, • etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie. 2. Budowa i obsługa jachtu: • nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego, • zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi, • zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego. 3. Teoria żeglowania: • wiatr rzeczywisty i pozorny, • kursy jachtu względem wiatru, • siły działające na jacht, • zawietrzność i nawietrzność, • współpraca żagli, • działanie steru, • stateczność jachtu. 4. Locja: • oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego, • żegluga na rzece, • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz. Elementarne wiadomości o: • oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA), • księgach locji, • spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych, • mapach morskich. 5. Ratownictwo: • środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi, • zasady zachowania się po wywrotce jachtu, • wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), • Ratownictwo brzegowe, • Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów, • żegluga w niebezpiecznych warunkach. 6. Teoria manewrowania: • zasady wykonywania manewrów żeglarskich. • umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie). 7. Meteorologia: • podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a, • podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych, • niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, • znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach, • podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody. 8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

Umiejętności praktyczne:

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego: • taklowanie jachtu, klar jachtu. • obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie. • zasady cumowania jachtu. • umiejętność wiosłowania. • obsługa silnika zaburtowego. • umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego. 2. Prace bosmańskie: • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, • podstawowe naprawy jachtu i osprzętu. 3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami: – manewry podstawowe: • zwrot przez sztag, • zwrot przez rufę, • odejście od nabrzeża, • dojście do nabrzeża, • alarm „człowiek za burtą”. – manewry dodatkowe: • stawanie w dryf, • dojście do boi, • odejście od boi, • stawanie na kotwicy, • zejście z kotwicy. 4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku: - manewry podstawowe: • odejście od nabrzeża, • dojście do nabrzeża. - manewry dodatkowe: • dojście do boi, • odejście od boi, • holowanie pojedynczego jachtu. 5.Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.  
You don't have permission to register